Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Starostwo Powiatowe w Zambrowie informuje, że w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sieprnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana dodatkowo, poza wcześniej ustalonym harmonogramem w następujących dniach i godzinach:

Miejsce: Posterunek Policji w Szumowie, 18-305 Szumowo, ul. sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego 5 (była ulica XXX-lecia).

  • 29 stycznia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00
  • 31 stycznia 2018r. -  godz. 13:00 - 15:00
  • 9 kwietnia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00
  • 16 kwietnia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00
  • 6 sierpnia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00
  • 13 sierpnia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00
  • 3 grudnia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00.
  • 10 grudnia 2018r. - godz. 13:00 - 15:00