Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

W celu ułatwienia dokonania rozliczeń podatkowych i udzielenia pomocy w zakresie wysłania drogą elektroniczną zeznania podatkowego za 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zambrowie w porozumieniu z Wójtem Gminy Szumowo organizuje dyżur podatkowy w Urzędzie Gminy Szumowo w dniu 22.03.2018 r. w godzinach od 9.00 do 11.00.

Zainteresowanych zapraszamy.