Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

 droga w paproci DużejW dniu 13.03.2018 r. Zarząd Powiatu Zambrowskiego podjął jednoznaczną decyzję o odrzuceniu pomocy finansowej ze strony Rady Gminy Szumowo w wysokości 1 520 000 zł na realizację budowy drogi powiatowej na odcinku od Szkoły Podstawowej w miejscowości Srebrna do Paproci Dużej (granica województwa) wraz z budową ronda w Srebrnej. Jeżeli Zarząd Powiatu odstąpi od budowy tej drogi zaprzepaści również zagwarantowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w wysokości 3 000 000 zł.  Kwota 4 520 000 zł  stanowi ponad 52% kosztów.
Rada Gminy Szumowo na sesji w dniu 15.03.2018 r. ponowiła chęć dofinansowania tej inwestycji i przedłużyła termin na przyjęcie pomocy przez Zarząd Powiatu do dnia 19.03.2018 r.
Niestety do tego terminu Wójt Gminy nie otrzymał jednoznacznej deklaracji ze strony Pana Starosty, czy Powiat przyjmuje czy też odrzuca oferowaną pomoc.
Należy przypomnieć, że Wójt Gminy Szumowo podpisał z Zarządem Powiatu umowę partnerską na dofinansowanie w/w inwestycji 12.09.2017 r, deklarując się do pokrycia kosztów w wysokości 50% przy kosztorysie inwestorskim opiewającym na koszt około  6 000 000 zł. Udział Gminy Szumowo miał więc wynosić kwotę 1 520 000 zł (taką pomoc Zarząd Powiatu zaplanował w swoim budżecie na 2018 rok).
Pismem z dnia 16.01.2018 r. Zarząd Powiatu poinformował Wójta i Radę Gminy Szumowo, że w wyniku ogłoszenia na budowę przedmiotowej drogi najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 9 687 965,92 zł (blisko 62% drożej  od wartości kosztorysowej)
Zarząd stał na stanowisku, że budowę należy wykonać za w/w kwotę i zażądał od Gminy Szumowo 3 415 762,96 zł
Na takie rozwiązanie nie zgodziła się Rada Gminy Szumowo i kilku Radnych Rady Powiatu. Mimo to Rada Powiatu zabezpieczyła kwotę 3 367 718 zł. W wyniku nacisków ze strony Radnych opozycyjnych i Rady Gminy Szumowo Zarząd Powiatu odstąpił od podpisania umowy i rozpisał ponowny przetarg.
Stanowisko Rady Gminy Szumowo i min. Radnego Rady Powiatu Pana Krzysztof Rokickiego okazało się trafione. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 8 596 114,42 zł.
Taniej o 1 091 851,50 zł.
W związku z takim rozstrzygnięciem Zarząd Powiatu domagał się od Rady Gminy Szumowo kwoty dofinansowania w wysokości 2 838 748,00  zł przypisując sobie zasługi w oszczędnościach.
Rada Gminy Szumowo na wniosek Wójta, mając na uwadze własne inwestycje i wcześniejsze plany dofinansowania (1 520 000 zł) nie zmieniła stanowiska w/s dofinansowania podkreślając, że należy ono tylko i wyłącznie do zadań powiatowych a pomoc Gminy jest jej dobrą wolą i prowadzi do ograniczenia własnych inwestycji.
W chwili obecnej Zarząd Powiatu posiada zabezpieczone środki finansowe z zewnętrznych środków blisko 53% (4 520 000 zł). Nie podjął decyzji o kontynuowaniu pracy przy tej jakże ważnej inwestycji.
Należy podkreślić, że Zarząd Powiatu na chwilę obecną posiada zabezpieczone i zadeklarowane kwoty:
  1. Dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej  z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 3 000 000 zł
  2. Deklaracja Gminy Szumowo – 1 520 000 zł
  3. Zabezpieczone środki przez Radę Powiatu – 3 367 718 zł

    Razem: 7 887 718 zł

Całkowity koszt zadania na chwilę obecną wynosi 8 633 936,90 (wraz z nadzorem inwestorskim).
Brakuje 746 218,90 zł.
Należy zadać pytanie: Czy Zarząd Powiatu „wyrzuci w błoto” kwotę ponad 4,5 mln zł pochodzących ze środków zewnętrznych, czy podejmie się realizacji zadania?
Mimo deklaracji Gminy Szumowo i dalszych rozmowach Zarząd Powiatu na razie nie zajął stanowiska w/w tak ważnej inwestycji powiatowej.
Należy przypomnieć, że jest to kolejne nie zrealizowane porozumienie ze strony Powiatu zawarte z Wójtem Gminy Szumowo.
Przedmiotowa droga mogła być zrealizowana w 2017 roku. Natomiast w 2018 roku Zarząd Powiatu zobowiązał się do wybudowania drogi powiatowej od Srebrnej przez Pęchratkę Polską do granicy województwa. 
Niestety nie wykonał nawet projektu na tę drogę.
W 2017 roku nie wykorzystał również środków przeznaczonych przez Radę Gminy na budowę 400 m drogi w Paproci Dużej.
Nie wszystkie samorządy są tak hojne w udzielaniu pomocy dla Zarządu Powiatu na zadania które należą do zadań własnych Powiatu.
Na przebudowy ulic w Zambrowie, Miasto Zambrów mając na uwadze własne zadania nie dokłada ani złotówki mimo 9 milionowych inwestycji powiatowych.
Czy ponownie układy polityczne lub brak gospodarności Zarządu Powiatu zadecydują o inwestycjach na terenie Powiatu i Gminy Szumowo?
Czy mieszkańcy Gminy Szumowo doczekają się tak oczekiwanej inwestycji?