Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

gołąbki na niebieskim tleW dniu 7 kwietnia 2018 r. w gminie Szumowo odbyła się niezwykła uroczystość poświęcona tym parom małżeńskim z terenu gminy, które przeżyły wspólnie 60 lat i więcej. Uroczystość miała wyjątkowy charakter z uwagi na to, że nielicznym parom dana jest możliwość przeżycia wspólnie tak długich lat. Wśród szczęśliwych jubilatów znalazły się dwie pary z 68-letnim stażem małżeńskim pochodzące z Szumowa i Ostrożnego, jedna para z 67-letnim stażem pochodząca z Kaczynka, jedna para z 66-letnim stażem pochodząca z Ostrożnego, pozostałe 14 par świętowało od 60-tej do 65-ej rocznicy ślubu.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą - dziękczynną za wspólnie przeżyte lata, odprawioną przez  Proboszcza ks. Sławomira Grodeckiego. Dalsze uroczystości odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Uczestniczył w nich Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman, Przewodnicząca Rady Gminy Szumowo Pani Elżbieta Szymańska, Skarbnik Gminy Pani Halina Dmochowska, Z-ca Kierownika USC w Szumowie Pani Agnieszka Żochowska.
Dostojnym jubilatom wręczono okolicznościowe grawertony i wiązanki  kwiatów.
Wójt Gminy Szumowo w imieniu własnym oraz samorządu gminy życzył drogim jubilatom długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości, miłym otoczeniu bliskich, wszelkiej pomyślności oraz doczekania kolejnych pięknych jubileuszy. 
W przemówieniu okolicznościowym Wójt Gminy podkreślił wagę trwałych więzi małżeńskich istotnych  dla społeczeństwa, dla naszych rodzin i najbliższych. Życzył aby ten jubileusz był   wzorem dla przyszłych pokoleń. Mimo wszystkich trudności z jakimi przyszło się jubilatom borykać, stworzyli rodzinne domy, wychowali i wykształcili dzieci, wielu z nich doczekało się wnuków i prawnuków.  
Uroczystość połączona była z Balem Seniora zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie.  Czas dostojnym jubilatom i przybyłym gościom umilał występ zespołu „Laskowianki”. Nie zabrakło  rozmów, wspomnień a nawet chwil wzruszenia. Miłym zakończeniem wieczoru była wsólna zabawa taneczna.