Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

konkurs ortograficzny
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie i Biblioteka Gminna zapraszają do udziału w II Konkursie Ortograficznym o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Szumowo 2018 r.”
Dyktando odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z podziałem na trzy kategorie wiekowe:
 
  - godz. 10.00 – grupa I - kl. IV –VI szkoły podstawowej,
  - godz. 10.40 – grupa II - kl. VII szkoły podstawowej i  II i III gimnazjum,
  - godz. 17.00 – grupa III - szkoły średnie i osoby dorosłe.
Zgłoszenia do dnia 25 kwietnia 2018 r. – szkoły w formie pisemnej, osoby indywidualne osobiście lub telefonicznie, tel. 476 92 94.
Regulamin, zasady konkursu oraz kryteria oceny stanowią załączniki nr 1 i 2.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 3 czerwca 2018 r. podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka.