Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Wójt Gminy Szumowo ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu promocji w 2018 roku.

Więcej infromacji