Informujemy, ze do 31 marca 2020 wszyscy użytkownicy kotłów olejowych znajdujących się na terenie gminy Szumowo powinni zgłosić swój piec do Urzędu Skarbowego w Łomży. Więcej informacji na stronie internetowej https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil


Jak zarejestrować kocioł olejowy

Rejestracja kotła olejowego wymaga dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego na formularzu AKC-RU, aby uzyskać status tak zwanego zużywającego podmiotu olejowego (ZPO). Można to zrobić na dwa sposoby:

- założyć konto na portalu usług elektronicznych służby celnej https://puesc.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać udostępniony na tej stronie elektroniczny formularz. Formularz należy zatwierdzić podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym albo przez podanie kwoty przychodu. Zgłoszenia można też dokonać w centrum obsługi najbliższego urzędu skarbowego z pomocą pracownika urzędu;

- złożyć (wysłać) papierowy formularz zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku akcyzowego dla miejsca zamieszkania osoby dokonującej rejestracji (uwaga, nie każdy urząd skarbowy zajmuje się akcyzą).

 Załączniki:

1Zgloszenie rejestracyjne

2. Załącznik do zgłoszenia rejestracyjnego