„Zdalna Szkoła+” to już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogły uzyskać 100 proc. dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Pozyskane środki w wysokości 75000 zł przeznaczono na zakup 22 laptopów i 10 tabletów.

Projekt „Zdalna Szkoła+” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest użyczenie sprzętu komputerowego jednostkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Szumowo niezbędnego do realizacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli i uczniów w tym uczniów z rodzin wielodzietnych(3+) w ramach zdalnego nauczania. Szkoła Podstawowa w Srebrnej otrzymała 8 laptopów i 4 tablet, natomiast Zespół Szkół w Szumowie otrzymał 14 laptopów i 6 tabletów.