„Ruch to zdrowie” to tytuł konkursu plastycznego zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie pod patronatem Wójta gminy Szumowo pana Jarosłwa Cukiermana.

Celem konkursu było stworzenie prac plastycznych prezentujących indywidualne wyobrażenia uczestników o sporcie i ruchu jako elementach zdrowego stylu życia, propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży w zakresie stosowania różnych technik sztuki plastycznej, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci i młodzieży.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z gminy Szumowo, do GOK dostarczono 21 prac promujących sport i zdrowy, aktywny tryb życia.

W dniu 29 maja 2020 r. Komisja Konkursowa w składzie:

-Michał Selerowski – dyrektor GOK w Szumowie – przewodniczący komisji,

-Joanna Milewska     - kierownik Biblioteki Gminnej w Szumowie – członek komisji,

-Mirosława Gwardia – st. instruktor GOK w Szumowie

przyznała atrakcyjne nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci w wieku 6-10 lat           i 11-15 lat.

Wręczenie nagród dla wszystkich uczestników konkursu odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy uczestników wraz z opiekunami.