Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. będzie trwał nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.