W styczniu 2021 roku ukończono kolejny etap remontu zabytkowego Domu Parafialnego w Szumowie. Działania sfinansowane zostały przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Podlaskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urząd Gminy Szumowo, Starostwo Powiatowe w Zambrowie oraz ofiarności parafian. Poniżej efekty wykonanych prac.