Dzieci z Zespołu Szkół w Szumowie, Szkoły Podstawowej w Srebrnej oraz Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej biorą udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „EkoWalentynki - czyli kochamy recykling”.

Akcja realizowana jest od 2010 roku. Celem jej jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka baterii i elektroodpadów prowadzona będzie do 14

 

.02.2021 roku. Jako uczestnicy akcji klasy otrzymały bezpłatne pojemniki do zbiórki baterii oraz wsparcie w postaci walentynkowych upominków, a po akcji zapewniony będzie odbiór zebranych baterii i elektroodpadów. W zamian za przynoszone zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny rozdawane są lizaki serduszka. W ramach "EkoWalentynek" dzieci pragną pokazać, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie, zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat jest najlepszym dowodem miłości do naszej planety.

Akcję w Zespole Szkół w Szumowie koordynuje Pani Bożena Kosobudzka oraz Pani Alicja Doncer. w Szkole Podstawowej w Srebrnej Pani Halina Brutkowska oraz Pani Katarzyna Jastrząb natomiast w Szkole Podstawowej w Paproci Dużej Pani Elżbieta Lemańska oraz Pani Marzena Gawrych. Regionalnym koordynatorem akcji jest LGD Brama na bagna.

Akcja "EkoWalentynki - czyli kochamy recykling" organizowana jest dzięki pomocy i zaangażowaniu firm: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.,, Electro-System Organizacja Odzysku SEiE S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu baterii oraz elektroodpadów.

Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem EkoWalentynek jest ekolog i  podróżnik Dominik Dobrowolski  www.cycling-recycling.eu

W "EkoWalentynkach" uczestniczyło do tej pory ponad 1000 lokalnych partnerów, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk zużytych baterii.

Warto pamiętać

Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są edukacyjne akcje m.in EkoWalentynki, czy zbiórki elektroodpadów przez gminy.

Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw. PSZOK-i - czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić swoją np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów.

Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami?

Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi. Zużyty sprzęt może zawierać np.: ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon; które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska! Za wyrzucenie elektroodpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone grożą wysokie kary pieniężne – do 5000 zł!