Szanowni mieszkańcy.
Od 1 marca 2021 roku ulega zmianie wysokość stawek i sposób naliczania opłaty za odpady komunalne. W związku z tym zmienia się również druk deklaracji i powstaje obowiązek złożenia nowej deklaracji.
Prosimy o wypełnienie i złożenie deklaracji do dnia 28.02.2021 r. w Urzędzie Gminy Szumowo lub u Sołtysów.