W lutym w szkołach na terenie gminy Szumowo trwała ogólnopolska akcja edukacyjna „EkoWalentynki - czyli kochamy recykling”. Akcja realizowana jest już od 10 lat. Uczestniczyło w niej ponad 1000 partnerów i stale grono się powiększa.

W działania włączył się Zespół Szkół w Szumowie, Szkoła Podstawowa w Srebrnej, Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej, Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie oraz Urząd Gminy Szumowo. Podczas akcji zbierane były zużyte baterie oraz zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. W zamian rozdawane były słodkie niespodzianki - lizaki serduszka.

W ramach przeprowadzonego projektu uczniowie i przedszkolaki przygotowali plakaty nt. recyklingu, odbyły się pogadanki promujące postawy proekologiczne i podnoszące wiedzę na temat elektroodpadów. Podczas przeprowadzonych zajęć dzieci dowiedziały się o zagrożeniach, jakie stwarzają te szkodliwe odpady.

W ramach "EkoWalentynek" dzieci pragnęły pokazać, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie, zasługuje również Ziemia. Że codzienna troska o otaczający świat jest najlepszym dowodem miłości do naszej planety.

Organizatorzy EkoWalentynek dołożyli wszelkich starań, aby u dzieci kształtować właściwe postawy i przekonania względem ochrony naturalnego środowiska, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

Akcję w Zespole Szkół w Szumowie koordynowała Pani Wioletta Suchcicka, Pani Alicja Doncer, Pani Katarzyna Gawkowska oraz Pani Elżbieta Kos, w Szkole Podstawowej w Srebrnej Pani Halina Brutkowska oraz Pani Katarzyna Jastrząb natomiast w Szkole Podstawowej w Paproci Dużej Pani Marzena Gawrych, w Gminnym Ośrodku Kultury Pan Michał Selerowski oraz Pani Mirosława Gwardiak. Regionalnym koordynatorem akcji jest LGD Brama na bagna.

Działania zorganizowane zostały dzięki pomocy i zaangażowaniu firm: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem akcji #EkoWalentynki w Polsce jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski.

Dzieci co roku przystępują do tej akcji z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem. Gromadzą wiele kilogramów baterii i zużytego sprzętu, pogłębiają swoją świadomość i chęć dbania o czystość środowiska naturalnego. Do akcji zbiórki baterii, równie z dużym zaangażowaniem, włączają się także dorośli.

Dlaczego baterie są niebezpieczne?

W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne. Substancje te mogą wydostać się na zewnątrz z baterii wyrzuconych do śmietnika lub porzuconych ma łonie przyrody i zanieczyścić środowisko przenikając z deszczem do gleby i wód gruntowych, tym samym stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Co się dzieje ze zużytymi bateriami?

Zużyte baterie są sortowane np.: na baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe i pozostałe. Następnie są kruszone, mielone oraz magnetycznie rozdzielane na odpowiednie frakcje materiałowe (papier, tworzywa sztuczne, metale, stal itp.) po czym przetwarzane i poddawane recyklingowi.

 

Znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na wszystkich bateriach i akumulatorach symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami.

Jak wygląda zbiórka i recykling baterii i elektroodpadów w naszym kraju?

W zeszłym roku w Polsce osiągnięto 45% poziom zbiórki baterii i akumulatorów (zebrano ok 67 tys. ton!). Zdecydowana większość wprowadzanych na rynek baterii i akumulatorów to baterie przemysłowe i samochodowe. Osiągnięto także wymagany 60% poziom zbiórki elektrośmieci (ok. 420 tys. ton). Minimalne poziomy zbierania dla elektroodpadów zgodnie z prawem wzrastają każdego roku. W tym roku wymaganie to ponownie rośnie o 5 punktów procentowych i minimalny poziom zbierania wynosić będzie 65% średniorocznej masy wprowadzonej na rynek. Poziomy zbierania dla baterii na razie pozostają bez zmian.

Ważnym elementem pozwalającym na osiąganie rosnących poziomów zbierania jest właściwe i wystarczające finansowanie. Od 2005 roku w Polsce działa system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oparty o organizacje odzysku, które w imieniu podmiotów wprowadzających nowy sprzęt na rynek, realizują obowiązki w zakresie organizowania systemu zbierania i recyklingu elektroodpadów. Organizacje działające na polskim rynku, w tym ELECTRO-SYSTEM i ERP Polska przeznaczyły już na ten cel ponad miliard złotych i z roku na rok ich wydatki są wyższe. ROP w obszarze baterii realizowany jest z kolei przez tzw. podmioty pośredniczące, działające na podobnych zasadach jak organizacje odzysku. REMONDIS Electrorecycling oraz ERP Polska od wielu lat realizują obowiązki także w tym zakresie.

Zwiększenie zbiórki i recyklingu wymaga ciągłej edukacji ekologicznej społeczeństwa. To także zadanie organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących. Partnerzy projektu EkoWalentynki na działania edukacyjne wydają rocznie blisko 2 miliony złotych. Ważne jest również, aby obok edukacji, konsumenci mieli możliwość łatwego pozbycia się niepotrzebnych urządzeń na różne, dopasowane do ich potrzeb sposoby. Obecnie wielkopowierzchniowe sklepy handlujące sprzętem mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu od klienta w miejscu dostawy. W tego typu placówkach można też zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt, niezależnie od tego, czy kupuje się nowy produkt czy nie. Coraz ważniejszą rolę spełniają również PSZOKi (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych), gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawiać swoje m.in. elektroodpady oraz zużyte baterie. Funkcjonują równie projekty nieodpłatnych odbiorów bezpośrednio z domu. Przykładem takich działań jest projekt DECYDUJESZ.PL prowadzony przez REMONDIS Electrorecycling i ELECTRO-SYSTEM, w ramach którego zapewniany jest nieodpłatny odbiór wielkogabarytowych urządzeń typu pralki czy lodówki.

Organizatorzy akcji wierzą, że kształtowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat wpłynie na właściwą postawę, przekonania oraz na poczucie odpowiedzialności za nasz świat.

Przypominamy również, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie oraz Urzędzie Gminy Szumowo baterie można zostawiać przez cały rok. Niespodzianki w zamian za zużyte baterie będą wydawane do wyczerpania zapasów.

https://www.remondis-electro.pl/

https://www.electro-system.pl/

https://erp-recycling.org/pl-pl/

Dominik Dobrowolski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 697092978

Zapraszamy do galerii zdjęć: