Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 57 000 zł.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, umundurowania, zestawów hydraulicznych, motopomp, wentylatorów oddymiających. Będzie możliwe również pokrycie kosztów remontu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz remontu lub zakupu pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych).

Wnioski oceniane były między innymi pod względem stopnia zaangażowania danej jednostki OSP w akcjach ratowniczych na terenie gminy, jak też stopień wyposażenia w sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

Dzięki takiej pomocy finansowej, udzielanej z budżetu województwa podlaskiego, jednostki OSP będą lepiej przygotowane do swoich zadań, a czas niezbędny do udzielenia pomocy znacząco się skróci.