W Urzędzie Gminy Szumowo 21 kwietnia odbyło się spotkanie robocze dotyczące gazyfikacji gmin z terenu powiatu zambrowskiego.
Gośćmi Zastępcy Wójta Gminy Szumowo Pani Hanny Szabłowskiej byli: poseł na sejm RP Pan Jarosław Zieliński, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku Pan Grzegorz Mackiewicz, realizujący zadania inwestycyjne Polskiej Spółki Gazowniczej na terenie woj. podlaskiego.
W spotkaniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Zambrów Pan Jarosław Kos, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Pan Sylwester Jaworowski oraz Wójt Gminy Rutki Pan Dariusz Modzelewski.
Spotkanie miało bardzo rzeczowy charakter, na którym wójtowie zostali poinformowali o zaawansowaniu prac nad gazyfikacją gmin powiatu zambrowskiego.
Najbardziej powinni być zadowoleni mieszkańcy Gminy Szumowo. To tu są najbardziej zaawansowane prace. Dobiegają końca prace projektowe na budowę dwóch stacji redukcyjnych i sieci przesyłowej w Szumowie i na terenach przemysłowych przy węźle komunikacyjnym S8.
Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie stacji redukcyjnej w Szumowie i budowie linii przesyłowych. Druga stacja zostanie wybudowana na terenie Ostrożnego w pobliżu budowanego rurociągu "Polska - Litwa".

Niewykluczone jest, że pierwsi odbiorcy Szumowa będą się cieszyć z możliwości korzystania z gazu już w przyszłym roku.

W czerwcu 2020 r. Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej rozdzielczej, średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Planowany gazociąg będzie przebiegać przez drogi powiatowe i gminne w miejscowościach: Ćwikły-Krajewo, Ćwikły-Rupie, Łętowo-Dąb, Kołaki Kościelne oraz Czarnowo Undy. Obecnie trwają prace nad projektem przebiegu gazociągu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wybudowanie przedmiotowego gazociągu pozwoli na wykonanie przyłączy do prywatnych posesji na terenach przyległych do wybudowanego gazociągu. Planowany termin uzyskania  pozwolenia na budowę  to maj 2021r. Zostaną zorganizowane również spotkania z mieszkańcami Gminy Kołaki Kościelne, które umożliwią uzyskanie informacji dotyczących szczegółów planowanej inwestycji.

Gmina Rutki to ostatni, trzeci etap gazyfikacji w powiecie zambrowskim. W związku z tym, wójt tej gminy zaproponował czasowy montaż stacji regazyfikacji LNG, która mogłaby zapewnić do momentu wybudowania gazociągu, dostawy paliwa do przyszkolnej kotłowni. Kotłownia ta dostarcza obecnie ciepło nie tylko do budynków szkolnych ale też do urzędu gminy, domu kultury i dwóch bloków mieszkalnych. Gminie Rutki przyznano 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wymianę starych węglowych kotłów na nowoczesne gazowe, które ograniczyłyby emisję szkodliwego dymu dokuczającego uczniom i okolicznym mieszkańcom. Warunkiem realizacji tej inwestycji i rozliczeniem dotacji jest dostępność do gazu, dlatego obecnie analizowane będzie przyśpieszenie gazyfikacji Rutek przy czasowym wykorzystaniu takiej stacji.

Kierunek gazyfikacji Wola Zambrowska- Stary Laskowiec wchodzi do planu inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazowniczej w tym roku. Wykonanie nastąpi w latach 2022-2023. Gazyfikacja pozostałych podmiejskiej miejscowości Gminy Zambrów, tj.: Długobórz, Cieciorki, Nagórki- Jabłoń, Wola Zambrowska uzależniona będzie od ilości złożonych przez mieszkańców wniosków o przyłączenie do sieci i po analizie ekonomicznej inwestycji.

Korzystając z obecności Posła na Sejm RP Pana Jarosława Zielińskiego poruszono również  wiele kwestii dotyczących bieżącej sytuacji w kraju w kontekście funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego najpilniejszych potrzeb.