Dnia 28 kwietnia rozpoczęły się prace związane z remontem drogi gminnej Pęchratka Polska- Rynołty. Realizacja zadania odbywać się będzie na odcinku o długości ok. 1,4 km. Zakres robót obejmuje remont nawierzchni drogi w zakresie jezdni i poboczy, wykonanie trzech mijanek, utworzenie zatoki autobusowej oraz oczyszczenie istniejących przydrożnych rowów.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 309 037,07 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych pokryje 100% kosztów wykonania zadania. Termin zakończenia prac na wyżej wymienionym odcinku drogi planowany jest na 31 maja 2021 roku.