Wójt Gminy Szumowo informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie (siedziba instytucji mieści się przy ul. sierż. pchr. Zygmunta Przeździeckiego 2, 18-305 Szumowo).
Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego planuje się na dzień 1 lipca 2021 r.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się na dzień 30 listopada 2021 r.