W dniu 20 kwietnia 2021 r. zakończył się organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie konkurs „Miejscowości z gminy Szumowo dawniej i dziś”.

Celem konkursu było: poznanie historii, tradycji i kultury regionu, zainspirowanie młodzieży do badań i dokumentowania dziejów swoich miejscowości, kultywowanie pamięci i rozwijanie tożsamości lokalnej poprzez przekazywanie z pokolenia na pokolenie ważnych informacji z zakresu historii, tradycji i kultury.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych, działających na terenie gminy Szumowo. Przedmiotem konkursu było przygotowanie pracy opisującej wybraną przez uczestnika miejscowość gminy Szumowo, z uwzględnieniem takich elementów jak: opis ważnych, ciekawych pod względem historycznym, społecznym, rekreacyjnym i turystycznym miejsc, przybliżenie znanych, ciekawych postaci mieszkających lub wywodzących się z danej miejscowości, zapis wspomnień najstarszych mieszkańców i działaczy lokalnych, opis ciekawych wydarzeń i epizodów historycznych z życia mieszkańców.

Pierwsze miejsce i nagrodę główną zdobył uczeń klasy III Jakub Kowalewski z Ostrożnego, który opisał swoją rodzinną miejscowość Ostrożne, opierając się na wiadomościach zebranych od swoich dziadków i rodziców, relacjach mieszkańców oraz publikacjach historycznych. Dodatkowym atutem pracy jest udokumentowanie szeregu opisanych wydarzeń fotografiami.

Serdecznie gratulujemy Jakubowi pomysłowości, inwencji twórczej i ogromnej wiedzy historycznej.

 Praca Jakuba Kowalewskiego