Biblioteka Gminna w Szumowie zakwalifikowała się do udziału w projekcie: „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 3”Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.2”Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z rozpoczeciem realizacji tego projektu nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie od Fundacji VCC z Lublina sprzęt komputerowy- 5 laptopów z oprogramowaniem potrzebnym do realizacji projektu o wartosci ponad 18 000 zł

W ramach projektu odbęda się szkolenia dla dzieci i młodziezy w wieku 10-18 lat  w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych. Szczególny nacisk położony zostanie na, jakże ważne w dzisiejszych czasach, bezpieczeństwo w sieci internetowej. Szkolenia przeprowadzone zostaną przez profesjonalnych trenerów zewnętrznych przy współudziale przeszkolonego wcześniej pracownika biblioteki.

Projekt jest realizowany przez Fundację VCC.