Zapraszamy do zapoznania się i ewentualnego wykorzystania proponowanej przez Urząd Gminy Szumowo umowy pomiędzy grantobiorcą a wykonawcą indywidualnych instalacji fotowoltaicznych w ramach grantu pn. " Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo". 

Umowa między grantobiorcą a wykonawcą

Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.