Znany wszystkim mieszkańcom gminy zabytkowy budynek Biblioteki Gminnej w centrum Szumowa zyska nowy wygląd. Dnia 26 maja 2021 roku została podpisana umowa na dofinansowanie przez Wicemarszałka Województwa Marka Olbrysia, Zastępcę Wójta Gminy Szumowo Hannę Szabłowską przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Szumowo Haliny Dmochowskiej.  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami budynek ten przejdzie kompleksową modernizację przy wsparciu środków z funduszy unijnych. W ramach inwestycji zostanie m.in. wykonana nowa elewacja, wymieniona stolarka, dach, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1 mln zł, a dotacja pokryje 354 tys. zł.
 
- To ważny projekt dla lokalnej społeczności. Powstanie miejsce integracji społecznej, aktywizacji, centrum kulturalne tej gminy - powiedział Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. - Cieszę się również, że popularyzujemy w ten sposób czytanie. Książki poszerzają horyzonty.
 
- Rozbudowa biblioteki w Szumowie to kluczowa inwestycja dla mieszkańców gminy. Dlatego, że jest to bardzo piękny zabytkowy budynek, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Dzięki temu, że obiekt znajduje się w bardzo dogodnej lokalizacji, mieszkańcy będą mieli możliwość przeczytania prasy, wypożyczenia książek, co wpłynie na rozwój czytelnictwa na obszarze gminy. A na tym nam najbardziej zależy – podkreśliła Hanna Szabłowska, z-ca wójta i sekretarz gminy Szumowo.