Gmina Szumowo zrobiła milowy krok prowadzący do gazyfikacji Szumowa. W dniu 20 maja br. do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zadania pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Szumowo”. Zakres opracowania projektu obejmuje budowę sieci średniego cieśnienia w miejscowości Szumowo. Łączna długość projektowanej sieci objętej opracowaniem wynosi 9044,2m.

Jest to niezwykle ważny element całego procesu przedsięwzięcia dla Szumowa. Uzgodnienie projektu budowlanego to priorytetowy element postepowania, który przybliża czas do ogłoszenia przetargu na wykonanie linii przesyłowych.

Jak już informowaliśmy wcześniej w dniu 21 kwietnia 2021 w Urzędzie Gminy Szumowo odbyło się spotkanie z posłem na sejm RP Pan Jarosławem Zielińskim, Dyrektorem Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku Panem Grzegorzem Mackiewiczem oraz wójtami gmin powiatu zambrowskiego. Spotkanie to dotyczyło gazyfikacji gmin z terenu naszego powiatu. Dzięki takim działaniom informacje wówczas przekazane nabierają materialnych kształtów.

Niewykluczone jest, że pierwsi odbiorcy Szumowa będą się cieszyć z możliwości korzystania z gazu już w przyszłym roku.