Informujemy, że uległ zmianie regulamin o wpis w załączniku nr 2 dotyczyczący zadania pn."Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo". 

Poniżej przedstawiamy pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz zmieniony załącznik nr 2 do regulaminu.

Pismo Urzędu Marszałkowskiego

Nowy załącznik nr 2 do regulaminu

Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.