zdjęcie przedstawia zakupione hełmy strażackieCztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szumowo otrzymało sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz umundurowanie. Zakupu sfinansowano ze środków otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 57 tysięcy złotych. Pozostała część środków pieniężnych pochodziła z budżetu Gminy Szumowo. Łączna kwota zakupu wyniosła 67 tysięcy złotych. Sprzęt i umundurowanie otrzymały następujące jednostki OSP:

* Szumowo - ubranie specjalne - 9 kompletów,

* Ostrożne - ubranie specjalne - 6 kompletów, hełm strażacki - 9 sztuk,

* Srebrny Borek - zestaw ratowniczy PSP R1,

* Pęchratka Polska - drabina nasadkowa aluminiowa.

Galeria