Trzydzieści cztery paczki z artykułami spożywczymi i chemicznymi zostały przekazane dla osób potrzebujących z terenu gminy Szumowo.

Zbiórka paczek odbyła się w ramach „Tytki Charytatywnej”. To ogólnopolska akcja przedświąteczna. Dzięki współpracy Zespołu Szkół w Szumowie z Caritas Diecezji Łomżyńskiej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szumowie, udało się tę akcję zorganizować również w gminie Szumowo.

Zebrane przez pracowników, uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkół w Szumowie produkty zostały spakowane w torby zwane: „Tytka Charytatywna”. Przygotowane paczki przekazano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szumowie, którego pracownicy dostarczyli je osobom         i rodzinom wymagającym wsparcia. Zespół Szkół w Szumowie częściowo wskazał rodziny, do których została skierowana pomoc w ramach charytatywnej tytki.

Ponadto dodatkowego wsparcia udzielił także Caritas Diecezji Łomżyńskiej, który przekazał Ośrodkowi Pomocy Społecznej 30 paczek z artykułami spożywczymi otrzymanymi bezpłatnie od sieci hurtowni SELGROS Cash&Carry. Produkty te również zostały dostarczone przez pracowników socjalnych do osób i rodzin potrzebujących pomocy.

Z okazji zbliżających się Świąt

pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom naszej Gminy

życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji wszelkich zamierzeń.