Na terenach rekreacyjnych "mini skansenu" , można zobaczyć żywą szopkę bożonarodzeniową.

W zainscenizowanej szopce w centralnym miejscu umieszczony jest żłóbek z Dzieciątkiem, obok figury Maryi i św. Józefa oraz pasterzy, anioła i trzech króli. Najciekawszą zaś atrakcją szopki są żywe zwierzęta.

Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej za nieocenioną pomoc w urządzeniu szopki oraz wszystkim osobom, które wypożyczyły zwierzęta.

Galeria:

 

A tak nasza piękna szopka prezentuje się wieczorem.