W dniu wczorajszym została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Żabikowo Rządowe – Kalinowo – Srebrna Jarzębie -Srebrny Borek od km 0+000,00 do km 4+509,90”. Powyższe zamówienie publiczne cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ udział w nim wzięło aż siedmiu potencjalnych wykonawców. Spośród ofert najkorzystniejszą złożyła firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna. Cena za realizację przedsięwzięcia wynosie 5 799 463,38 zł brutto.

Warto zaznaczyć, że przebudowa drogi będzie dofinansowana w 95% z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny gminy natomiast to 5% wartości inwestycji.

 Galeria: