Tegoroczna, szósta już edycja „Lekcji o Funduszach Europejskich” dla szkół podstawowych, cieszyła się ogromną popularnością. Chęć udziału zgłosiło ponad 450 szkół
z Polski Wschodniej, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, do akcji ostatecznie zostało zakwalifikowanych 261 szkół.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało listę zwycięzców w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!” organizowanym w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VI”.


Wśród 24 nagrodzonych nauczycieli i szkół z pięciu województw Polski Wschodniej znalazła się też nasza placówka! Jako jedna z czterech wyróżnionych w województwie podlaskim.
Szkoła Podstawowa w Srebrnej przystąpiła do projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich VI”, w ramach którego zorganizowaliśmy na bazie przekazanych przez organizatorów materiałów – zajęcia dla uczniów. Tematyka lekcji dotyczyła rozwoju lokalnego, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju polskich miejscowości. W ramach kolejnego etapu akcji mogliśmy wziąć udział w konkursie, dotyczącym opracowania pomysłu na lokalną inwestycję w szkole lub najbliższym otoczeniu. Zadaniem nauczyciela było sprawdzenie, jakie zmiany byłyby korzystne zarówno dla uczniów, kadry dydaktycznej jak i lokalnej społeczności. Jak informują organizatorzy wpłynęło 58 bardzo dobrze opracowanych projektów, a wybór zwycięzców nie był łatwy! Tym bardziej cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie laureatów.
Wyróżnienie nie byłoby możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu pani Haliny Brutkowskiej, która przeprowadziła lekcje o funduszach europejskich oraz wspólnie
z uczniami klasy VII napisała projekt konkursowy. Nasza szkoła za udział w konkursie otrzymała projektor multimedialny.