W dniu 10.01.2022 r. Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman gościł Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Marka Adama Komorowskiego. Spotkanie miało charakter wizyty roboczej.
Senator RP zapoznał się z założeniami budżetowymi Gminy Szumowo i przedstawił główne założenia „Polskiego Ładu” w drugim naborze, do którego wnioski można składać do 15 lutego 2022 r.


Wójt Gminy poinformował Senatora, że Gmina będzie składała minimum dwa wnioski. Pierwszy na tzw. wkład własny na budowę kanalizacji, aby uniknąć kredytowania inwestycji. Drugi natomiast wniosek ma dotyczyć budowy drogi Szumowo – Zaręby Jartuzy. Planowana budowa ma obejmować uregulowanie spraw własnościowych gruntów pod drogę, zakup 15 metrów pasa drogi oraz budowę 5,5 km drogi wraz ze ścieżką rowerową. Koszt inwestycji to około 10 mln zł.
W drugim naborze do „Polskiego Ładu” istnieje też możliwość składania wniosków przez gminy tzw. popegeerowskie. W związku z tym, że Gmina Szumowo do takich należy, Wójt Gminy będzie wnioskował o 5 mln zł na remont szkoły w Szumowie oraz drugi wniosek do 2 mln zł na remont ronda w Paproci Dużej.
Rozmawiano również o tym, że rondo w Paproci Dużej jest pod zarządem dwóch samorządów. Gmina Szumowo jest zarządcą ¾ długości ronda, a zarządcą pozostałej części jest Powiat Zambrowski. Mając na uwadze ten fakt, Wójt Gminy Szumowo zwrócił się do Zarządu Powiatu Zambrowskiego o złożenie podobnego wniosku w naborze do „Polskiego Ładu” na wykonanie remontu części ronda, która jest pod zarządem Powiatu oraz na rozbudowę drogi z Paproci Dużej do Andrzejewa do szerokości 6 metrów.
Z informacji uzyskanych od radnych powiatowych wiemy, że Zarząd Powiatu ma inne priorytety i nie planuje tego typu inwestycji.
Wójt Gminy Szumowo ma jednak nadzieję, że jeśli gmina uzyska dofinansowanie i wykona część ronda będącą w jej zarządzie, to Powiat z własnych środków wykona remont około 350 metrów swojej drogi.
Poruszone zostały również inne kwestie związane z bieżącą sytuacją gospodarczą i polityczną w kraju i w powiecie.
Uzgodniono, że takie spotkania będą odbywały się cyklicznie.