W dniu 13.01.2022 r. Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman miał zaszczyt gościć Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Pana Piotra Modzelewskiego.
Wójt Gminy przedstawił założenia budżetu na 2022 r. Tematem rozmów była również sytuacja oświaty w gminie, jej finansowanie oraz stan infrastruktury szkolnej.

Rozmawiano także o potrzebach Ochotniczych Straży Pożarnych i ewentualnych możliwościach pozyskania samochodu strażackiego dla jednostek straży z naszej gminy.
Radny Sejmiku zasugerował wiele rozwiązań oraz zaproponował możliwość wsparcia zadań inwestycyjnych, proekologicznych i społecznych dla gminy Szumowo ze strony Sejmiku Województwa Podlaskiego i Marszałka Pana Artura Kosickiego.
Panowie byli zgodni co do tego, że takie spotkanie służą wymianie doświadczeń, przyczyniają się do zacieśnienia współpracy między dwoma szczeblami samorządu i powinny odbywać się cyklicznie.

Spotkanie zakończyło się konkretnymi ustaleniami, o których zapewne niedługo poinformujemy naszych mieszkańców.