Zwracamy się z prośbą, aby osoby z terenu Gminy Szumowo, które przyjęły uchodźców z Ukrainy obowiązkowo zgłaszały ten fakt do Urzędu Gminy w Szumowie lub Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie podając liczbę przyjętych osób.


Jednocześnie prosimy o informowanie pracowników Urzędu Gminy w Szumowie lub pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie o potrzebach mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy oraz innych bieżących potrzebach tych osób przebywających na terenie naszej Gminy.