1 600x1355Gmina Szumowo jako jedna z pierwszych gmin w województwie podlaskim, która rozpoczęła już realizację dwóch inwestycji, na które otrzymała wysokie rządowe dofinansowanie.
Najwięcej, bo aż 95% pozyskanych środków pochodzi z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Żabikowo Rządowe – Kalinowo – Srebrna Jarzębie – Srebrny Borek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 4+509,90”.


W dniu 11 stycznia 2022 r. podpisana została umowa na wykonanie ww. inwestycji z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna. Natomiast już 15 lutego 2022 r. rozpoczęły się roboty drogowe.

Kolejną inwestycją, na którą Gmina Szumowo otrzymała 50 % dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest przebudowa drogi gminnej Radwany-Zaorze – granica województwa, na odcinku Mroczki-Stylongi – granica województwa. Długość remontowanego odcinka wynosi 1,391 km.
W dniu 2 listopada 2021 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na wykonanie w tego zadania. Złożonych zostało 6 ofert. Najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „MARGO” Mariusz Gosk. Umowa z firmą została podpisana w dniu 17 listopada 2021 r. Obecnie trwają już roboty budowlane.

Gmina Szumowo w 2022 r. z otrzymanym dofinansowaniem z tych dwóch programów wybuduje drogi o łącznej długości 5,9009 km.