01 1 600x450W dniu 6 marca 2022 r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w kościele NMP Częstochowskiej w Szumowie została odprawiona msza święta w intencji Żołnierzy którzy polegli w walce z komunistycznym okupantem po II wojnie światowej. Msza święta została odprawiona pod przewodnictwem ks. Andrzeja Mikuckiego – Dyrektora Łomżyńskiego Caritas. W mszy świętej uczestniczyły również poczty sztandarowe: Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński- Koło Szumowo, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych- Okręg Łomża, Koło Czyżew, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych- Okręg Białystok, Światowego Związku AK w Zambrowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie oraz Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestniczy obchodów udali się na cmentarz parafialny, gdzie wszyscy odśpiewali hymn państwowy, a następnie złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przy pomniku bohaterów zbrojnego podziemia antykomunistycznego oraz wszystkich obrońców naszej ojczyzny.

Następnie obchody pamięci Żołnierzy Wyklętych przeniosły się do Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie, gdzie odbyła się prelekcja Bogusława Łabędzkiego- przedstawiciela IPN-u, który opowiadał na temat bohaterskiej postawy Żołnierzy Wyklętych na terenach ziemi szumowskiej.

Po spotkaniu wszyscy zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu patriotycznego w wykonaniu Pana Kazimierza Daniszewskiego, Pana Pawła Andruszkiewicza oraz Pana Michała Chojnowski.

Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili: Senator RP Pan Marek Adam Komorowski, Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman, Sekretarz Gminy Szumowo Pani Hanna Szabłowska oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Szumowie Pan Edward Lipiński.

Dodatkowo podczas uroczystości wszyscy mieli okazji uczcić święto dzięki honorowej zbiórce krwi, która odbyła się w GOK-u od godziny 9 do 13. Udało się zebrać niecałe 23 litry krwi dzięki 51 honorowym krwiodawcom. Każda osoba, która oddała krew otrzymane w zamian słodycze mogła przeznaczyć na szczytny cel- dla dzieci z Ukrainy.