2 600x1355W dniu 10 marca 2022 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie przedstawicieli sołectw z całego regionu pod patronatem marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek. Organizatorami spotkania byli poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Gminę Szumowo reprezentowali Pani Alina Kraska sołtys Kalinowa, Pan Wiesław Tatko sołtys wsi Żabikowo Rządowe i Pan Zdzisław Rybakiewicz sołtys wsi Paproć Duża oraz Pan Wójt Jarosław Cukierman.

Oprócz tematycznych wykładów, przemówień, życzeń i gratulacji z okazji święta, organizatorzy uhonorowali sołtysów nagrodami i wyróżnieniami za zaangażowanie społeczne i działalność lokalną.
Z naszej gminy, wyróżnienie za wieloletnią służbę na rzecz sołectwa z rąk Wojewody Podlaskiego otrzymała Pani Alina Kraska sołtys wsi Kalinowo. Pani Alinie składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Wszystkim Sołtysom z Gminy Szumowo oraz Członkom Rad Sołeckich życzymy dużo zdrowia, satysfakcji z podejmowania kolejnych inicjatyw oraz dalszej owocnej pracy służącej rozwojowi zarówno sołectw i lokalnej społeczności swoich wsi, jak też całej gminy.

Jednocześnie składamy wszystkim Sołtysom podziękowanie za ich pracę, zaangażowanie, sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Jesteśmy pełni podziwu, gdyż codzienna praca Sołtysów wymaga zarówno bardzo dużego poświęcenia i zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności. Niewątpliwie odpowiedzialność, jaka spoczywa na Sołtysach jest duża, gdyż to Sołtys jest najbliżej ludzi i dostrzega ich potrzeby.