ccOśrodek Pomocy Społecznej w Szumowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przekazał 46 rodzinom, w tym 100 osobom znajdującym, się w trudnej sytuacji życiowej, paczki żywnościowe otrzymane od Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży.

Ponadto 12 osób wymagających wsparcia otrzymało produkty żywnościowe pozyskane za pośrednictwem Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży z Agencji Rezerw Materiałowych.
Niektóre osoby, które odbierały w/w pomoc przekazały część otrzymanych produktów dla uchodźców z Ukrainy, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni i w imieniu własnym i Uchodźców

DZIĘKUJEMY!!!