CyfrowaGmina Szumowo otrzymała nagrodę specjalną Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w konkursie na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Głównym celem konkursu było zachęcenie przez gminy jak największej liczby zobowiązanych na jej terenie osób fizycznych do dokonania samospisu internetowego. Zadaniem było też propagowanie Narodowego Spisu Powszechnego 2021, zwiększenie świadomości obywateli o obowiązku spisowym, aktywizowanie społeczności lokalnych oraz zwiększenie natężenia działań promocyjnych NSP 2021.

Z każdego z 16 województw została wyłoniona jedna zwycięska gmina,która otrzymała nagrodę główną, a także cztery gminy, które zajęły odpowiednio 2,3,4 i 5 miejsce.

W każdym województwie została wybrana jedna gmina, której została przyznana nagroda specjalna Prezesa GUS. Jest to nagroda dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym oraz wykazującej największą aktywność wśród społeczności lokalnej. Taką właśnie nagrodę, sprzet elektroniczny w postaci biurowego urządzenia wielofunkcyjnego, otrzymała Gmina Szumowo.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym gminom. Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy Szumowo oraz mieszkańcom na wzięcie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 2021.