W związku z realizacją przedsięwzięcia budowy sieci wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowo inforuje się mieszkańców, że w najbliższym czasie w dniach od 9 do 13 maja 2022 r. prowadzone będą prace na terenie Nowego Szumowa i terenach przewidzianych w planie jako przemysłowych oraz do planowanej oczyszczalni.

Poza pracami montażowymi od 16 maja 2022 r. prowadzone będą prace ziemne na tych obszarach. O utrudnieniach i harmonogramie prac będziemy informować mieszkańców na bieżąco.