1 1333x600 800x360W dniu 8 maja 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarębach Jartuzach obchodziła jubileusz 85-lecia powstania.
Przez rozpoczęciem uroczystości została odprawiona msza święta sprawowana przez Proboszcza Parafii Szumowo księdza Sławomira Grodeckiego oraz księdza Wikariusza Marka Ulatowskiego. Obchody rozpoczęły się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Szumowa, która zagrała kilka utworów patriotycznych. W trakcie wciągania flagi na maszt wysłuchano Hymnu Polski.

Głos zabrał Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach Jartuzach Grzegorz Pieńkowski. Przywitał zebranych gości, wśród których pojawili się: Senator RP Marek Adam Komorowski, Poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, Wicestarosta Zambrowski Jacek Murawski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie mł. bryg. Andrzej Kalinowski, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie bryg. Adam Wysmułek, były Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie st. Bryg. Marek Bączyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Szumowie Robert Rosiak, Komendant Gminny Waldemar Jankowski oraz mieszkańcy Zarąb Jartuz i Stryjk.
Następnie Prezes Pieńkowski przedstawił historię jednostki, której założycielami byli: Wacław Krassowski, Zygmunt Dąbrowski, Bronisław Dąbrowski, Jan Dąbrowski, Wincenty Kraska, Stanisław Płotczyk .
Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń.
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Ryszard Zienkiewicz, Jan Zakrzewski, Lucjan Gniazdowski, Jan Chrzanowski.
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Grzegorz Pieńkowski, Andrzej Gumkowski, Leszek Szymański, Leszek Gniazdowski, Zdzisław Zakrzewski, Sławomir Chrzanowski, Stanisław Gliński, Andrzej Gliński, Robert Gliński, Piotr Szymański, Krzysztof Kołota, Michał Pieńkowski, Andrzej Podbielski, Mariusz Podbielski, Robert Modzelewski.
Brązową Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański” otrzymał Grzegorz Pieńkowski.
Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali: Zdzisław Zakrzewski, Piotr Szymański, Michał Pieńkowski, Stanisław Gliński, Robert Gliński.
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego” otrzymali: Lucjan Gniazdowski, Jan Zakrzewski, Jan Chrzanowski, Ryszard Zienkiewicz.
Ponadto odznaki za wysługę lat otrzymali:
Ryszard Zienkiewicz – 65 lat, Lucjan Gniazdowski, Jan Zakrzewski, Grzegorz Pieńkowski – 40 lat, Jan Chrzanowski, Andrzej Gumkowski, Leszek Gniazdowski, Zdzisław Zakrzewski, Stanisław Gliński, Leszek Szymański – 30 lat, Andrzej Gliński, Robert Modzelewski, Mariusz Podbielski – 20 lat, Andrzej Podbielski, Robert Gliński, Michał Pieńkowski – 10 lat.
Na zakończenie Prezes OSP w Zarębach Jartuzach wygłosił podziękowania i zaprosił gości na uroczysty obiad i grochówkę wojskową dla wszystkich przybyłych.