W dniu wczorajszym Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman miał zaszczyt gościć Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Pana Marka Olbryś. Spotkanie miało charakter wizyty roboczej.
Wicemarszałek wręczył symboliczny czek na 900 000 zł z przyznanych gminie środków w Ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Dzięki kolejnemu wsparciu samorządu województwa podlaskiego zostanie wykonany pierwszy etap renowacji zabytkowego budynku z XIX w. w Srebrnym Borku po byłej szkole podstawowej.


Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to autorski projekt Zarządu Województwa Podlaskiego i osobiście Marszałka Artura Kosickiego. W ramach Funduszu wspieranych jest wiele inwestycji samorządowych.
Warto zaznaczyć, że z budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2022 gmina Szumowo otrzyma dotację w kwocie 45 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie.
Podczas spotkania Wójt poinformował, że w tym roku wyda blisko 25 mln zł na inwestycje. To głównie dotacje na inwestycje w kanalizację, drogi i uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Położenie gminy i dobra komunikacja jest szansą na gospodarczy rozwój, którą samorząd stara się wykorzystać.
Panowie byli zgodni co do tego, że takie spotkania służą wymianie doświadczeń, przyczyniają się do zacieśnienia współpracy między dwoma szczeblami samorządu i powinny odbywać się cyklicznie.