plakat 800x338W związku z prowadzony naborem do Dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz Terytorialnej służby wojskowej w dniu 27 lipca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie można będzie uzyskać od przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży szczegółowe informacje na temat naboru oraz służby.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informacje dotyczące Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej:

• wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł,
• pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej,
• pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska,
• czas odbywania DZSW wliczany do okresu odbywania służby wojskowej lub okresu zatrudnienia.

Informacje dotyczące Terytorialnej Służby Wojskowej:
• połączenie pracy, szkoły ze służbą,
• służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
• pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej – po 3 latach pełnienia służby,
• czas odbywania TSW wliczany do okresu odbywania służby wojskowej lub okresu zatrudnienia.