W związku z trwającą inwestycją „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Żabikowo Rządowe – Kalinowo – Srebrna Jarzębie – Srebrny Borek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 4+509,90” od najbliższego wtorku – 9 sierpnia 2022 r. wystąpią okresowe trudności z przejazdem. Ruch będzie odbywał się według wyznaczonych objazdów.

Powyższe ma związek z układaniem masy bitumicznej.

Przepraszamy za utrudnienia.