1 3

Trwają zaawansowane prace drogowe przy budowie ronda na terenach inwestycyjnych przy węźle S8. 
Budowa realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Na realizację  zadania „ Budowa węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr  2025 B”.
Gmina Szumowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 143 906, 26 zł. 
Wkład własny gminy to kwota 1 169 065, 67 zł
Całkowita wartość inwestycji 3 312 971, 93 zł 
Termin zakończenia robót zgodnie z umową upływa 13.06.2023r.
Przebudowa drogi pozwoli na stworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego o nowej nawierzchni dla ruchu pojazdów i pieszych.
Wykonawcą jest firma „ Czystość” z Wołomina. Zaawansowanie prac wskazuje na to, że termin zakończenia inwestycji będzie dotrzymany, utrudnienia związane z zamknięciem drogi powiatowej nie zostaną wydłużone.
 
 
Galeria