Wójt Gminy Szumowo informuje, że od 9 maja ruszy sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez Gminę Szumowo, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
 Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.
 Takie zmiany wprowadza podpisana 27 kwietnia 2023 r. przez Prezydenta nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
Gmina Szumowo dysponuje następującą ilością węgla:
 - Groszek - 9000 kg
- Orzech - 5000 kg
 Cena: 1950 zł za tonę
 Wnioski na zakup węgla będzie można składać do dnia 31.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szumowo pok. nr 1.
 Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia oraz płatnośći, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.
 
Wniosek