Uprzejmie zawiadamiam, że XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu
12 maja 2023 roku (piątek) o godzinie 1500  w budynku Urzędu Gminy Szumowo, pokój Nr 12, z następującym porządkiem:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zapytania i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu gminy na 2023 rok;
  2. udzielenia dotacji dla ochotniczej Straży Pożarnej w Pęchratce Polskiej;
  3. udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego;
  4. likwidacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Srebrnej.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 7. Wolne wnioski i sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

 

                                                                    Przewodnicząca Rady

                                                                     Elżbieta Szymańska