Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

tytońPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie w związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu  uprzejmie informuje, iż hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Uprawiaj żywność ,nie tytoń ” . Organizowany przez Światową Organizację Zdrowia od 1988 roku, Światowy Dzień bez Tytoniu ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia i uprawiania tytoniu.
Tytoń uprawiany jest w ponad 120 krajach świata. Na potrzeby tych plantacji każdego roku niszczonych jest ok. 3,5 miliona hektarów ziemi, które mogłyby zostać wykorzystane do uprawy roślin służących wyżywieniu ludności, zużywane są zasoby wody pitnej oraz niszczona różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt.
Tytoń zagraża wielu zasobom Ziemi. Jego wpływ jest odczuwalny w sposób, który wykracza daleko poza skutki działania dymu uwalnianego do powietrza podczas spalania. Od początku do końca cykl życia tytoniu jest procesem powodującym zanieczyszczenie i niszczenie środowiska naturalnego oraz szkody zdrowotne u ludzi.
Rekordowa liczba 349 milionów ludzi w 79 krajach stoi w obliczu braku bezpieczeństwa żywnościowego (o bezpieczeństwie żywnościowym mówimy wtedy, gdy w kraju nie brakuje żywności dobrej jakości i jest ona dostępna dla każdego. Wielu z nich mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach, w tym w ponad 30 krajach na kontynencie afrykańskim. Wiele z tych krajów wykorzystuje duże obszary żyznej ziemi do uprawy tytoniu zamiast zdrowej żywności, dlatego celem prowadzonej przez WHO kampanii informacyjnej jest m.in.:
− mobilizowanie rządów do zaprzestania dopłat do uprawy tytoniu i wykorzystania oszczędności na programy zastępowania upraw, które służą poprawie bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia ludności,
− podnoszenie świadomości w społecznościach uprawiających tytoń na temat korzyści płynących z odejścia od uprawy tytoniu na rzecz rolnictwa zrównoważonego,
− wspieranie wysiłków na rzecz zwalczania pustynnienia i degradacji środowiska poprzez ograniczenie upraw tytoniu.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
 
Źródło:Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zambrowie