Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Wójt Gminy Szumowo przedłuża sprzedaż końcową węgla posiadanego przez Gminę Szumowo, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
 
Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.
 
Gmina Szumowo dysponuje następującą ilością węgla:
 
- Groszek - 9000 kg
 
- Orzech - 5000 kg
 
Cena: 1600 zł za tonę
 
Wnioski na zakup węgla będzie można składać do dnia 30.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szumowo pok. nr 1.
 
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia oraz płatności, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.