Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

RankingGmina Szumowo zajmuje zaszczytne 7 miejsce z pośród 1513 gmin wiejskich  w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2022r przygotowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich( organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Przed naszą gmina znalazły się: 1) Michałowice, 2) Dobra Szczecińska, 3) Baranów, 4) Kozielice, 5) Bełchatów i 6) Radwanice.  W naszym województwie Gmina Szumowo zajmuje miejsce pierwsze. W grupie 662 gmin wiejsko-miejskich znalazł się Nowogród (woj. podlaskie) zajmując  8 miejsce. W grupie 314 powiatów ziemskich najlepszy wynik uzyskała powiat wrocławski a z województwa podlaskiego -powiat łomżyński zajmując 7 miejsce.

 Ranking przedstawia obiektywną sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W analizie wykorzystano ten sam zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego co w ubiegłych latach:
- udział dochodów własnych w dochodach ogółem
-relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
- udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
-obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń
- relacja zobowiązań do dochodów ogółem
-udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Warto podkreślić, że tak wysoka pozycja Gminy Szumowo to potwierdzenie dobrej kondycji finansowej gminy i skutecznej działalności inwestycyjnej. Pokazuje obiektywną ocena wysokiej jakości prac władz i urzędników samorządowych oraz potwierdzenie dobrych kierunków działań radnych, którzy decydują o rozwoju naszej gminy.