Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

1W dniu dzisiejszym (12.06.2023 r.), podczas oficjalnej konferencji, Wójt Gminy  Szumowo Pan Jarosław Cukierman odebrał symboliczny czek na kwotę 500 tys zł  na realizację zadania p.n „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. 1 Maja i ul. Przemysłowej w Szumowie”. 
Dotacja  pochodzi  z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
W ramach zadania zagospodarowany zostanie teren przy wyremontowanej bibliotece gminnej oraz rozebrany budynek po byłej mleczarni na ulicy Przemysłowej.
Przed cmentarzem zostanie wybudowany parking na około 35 miejsc parkingowych oraz nowa zatoka autobusowa.
Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów w rejonie cmentarza oraz znacznie poprawi estetykę centrum Szumowa.
Obecnie przygotowywana jest  dokumentacja techniczna i kosztorys inwestorski.
W lipcu b.r. wyłoniony zostanie wykonawca zadania, które  zrealizowane zostanie do końca 2023 r.
Niestety, środki te nie mogą być przeznaczone na remont chodników przyległych do terenu będących w zarządzie Powiatu Zambrowskiego.
 
Galeria