Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Fotografia koparkiWniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” został złożony do  ARiMR  dnia 24 sierpnia 2022 r. który został rozpatrzony pozytywnie .

Dnia 11 stycznia 2023 roku została podpisana umowa pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Gminną Spółką Wodną Szumowo na dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymywania sprawności urządzeń wodnych. W ramach dofinansowana zakupiono ciągnik rolniczy, koparkę gąsiennicową, kosiarkę bijakową, przyczepę jednoosiową, udrożniarkę i oczyszczarkę drenów oraz kosy spalinowe.
Całkowita wartość operacji polegającej na zakupie fabrycznie nowego sprzętu wynosi 886 200 ,00 zł brutto, przy czym dofinansowanie stanowi 80 % kosztów kwalifikowanych 708 960,00 zł.
Nowy sprzęt będzie służył do utrzymania sprawności urządzeń melioracyjnych szczegółowych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Szumowo. GSW  Szumowo obejmuje swoją działalnością konserwację drenowania na obszarze 5554, 85 ha oraz 942,6 ha zmelirowanych rowami. Długość rowów do konserwacji gruntownej na terenie GSW Szumowo wynosi 208,599 km. W przeciągu roku na terenie spółki występuje około 130 awarii sieci drenarskiej. W związku z tym, potrzeby związane z utrzymaniem sprawności, bardzo już wyeksploatowanych systemów melioracyjnych, z roku na rok stają się coraz pilniejsze i wymagają coraz większych nakładów finansowych, dlatego sami rolnicy nie są w stanie im sprostać. Nowy sprzęt skróci czas oczekiwania na usuwanie zgłoszonych awarii przez rolników oraz pomniejszy koszt prac.

logo obszarow wiejskich